انتشارات

مترجم

نویسنده

 

نام کتاب

 

وزارت مسکن و شهرسازی

 

 توسلی محمود؛ بنيادی ناصر

طراحی فضای شهری

1

خوارزمی

داریوش اشوری

توماس مور

آرمان شهر

2

گلها

 

لطف ا... هنرور

آشنایی با شهر تارخی اصفهان

3

مرکز نشر دانشگاهی

 

یوسف مجید زاده

آغاز شهرنشینی در ایران

4

دانشگاه تهران

 

فریادی ، طبیبیان

آفرینش محلات و مکان ها در محیط های انسان ساخت

5

بنگاه ترجمه و نشر کتاب

جعفر شعار

ابن اخوه

ائین شهرداری

6

نشر فردوسی

 

منوچهر قهاری

اداره امور شهر

7

وزارت مسکن و شهرسازی

 

 

اداره امور شهرسازی جدید جلد 1 (مدیریت ساخت)

8

نشر نی

 

سید محمد خاتمی

از دنیای شهر تا شهر دنیا

9

دانشگاه تهران

 

محسن حبیبی

از شار تا شهر

10

سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح

 

مهدی مدیری و خسرو خواجه

اشاره ای به سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS

11

دانشگاه تهران

 

فریدون قریب

اصول طراحی شبکه های ارتباطی

12

 

 

سید حسن معصومی

اصول و برنامه ریزی منطقه ای

13

دانشگاه یزد

 

کرامت اله زیاری

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

14

دانشگاه پیام نور

 

حسین اسایش

اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای

15

وزارت مسکن و شهرسازی

 

محمود توسلی

اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران

16

سازمان برنامه و بودجه ایران

 

سید حسین معصومی

اصول و مبانی برنامه ریزی منطفه ای

17

انتشارات امیر کبیر

 

رزاقی

اقتصاد ایران

18

وزارت مسکن و شهرسازی

پیر هندی

پل سینجر

اقتصاد سیاسی شهرنشینی

19

وزارت مسکن و شهرسازی

عبد ا... کوثری

ادوین میلر همیلتون

اقتصاد شهر

20

سازمان شهرداری ها

 

برآبادی، محمود

الفبای شهر (مجموعه مقالات ماهنامه شهرداریها)

21

شورای عالی فرهنگ و هنر ایران

سید جعفر سجادی

ابو نصر محمد بن فارابی

اندیشه های اصیل مدینه فاضله

22

شرکت سهامی کتاب های حبیبی

احمد کریمی حکاک

گوردن چایلد

انسان خود را می سازد

23

نشر نی

 

ناصر فکوهی

انسان شناسی شهر

24

سمت

 

حسین فرهادی

انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی

25

دانشگاه علم و صنعت

 

اسماعیل شیعه

با شهر و منطقه در ایران

26

سمت

 

زياری، کرامت ا...

برنامه ريزی شهرهای جديد

27

انتشارات پيام نور

 

مجتهدزاده، غلامحسين

برنامه ريزی شهری در ايران

28

سازمان برنامه و بودجه

عباس عرب مازار

مایکل تو دارو

برنامه ریزی توسعه : مدل ها و روش ها

29

اطلاعات

جمشید جهرمی

سی . جی .لتونر

برنامه ریزی در مدیریت(روش پرت)

30

وزارت مسکن و شهرسازی

 

جواد مهدی زاده

برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری

31

سیمای دانش

 

جمال الدین عقیلی

برنامه ریزی شهری و ساختار شهری

32

سازمان برنامه و بودجه

احمد عظیمی

بان تین برگر

برنامه ریزی مرکزی

33

پردازش و برنامه ریزی شهری

 

یار احمدی

بسوی شهرسازی انسانگرا

34

دانشگاه تهران

منوچهر طبیبیان

ادوارد تی هال

بعد پنهان

35

دانشگاه تهران

مهدی کوثر

لئوناردو بنه ولو

بنیا د های شهرسازی مدرن

36

مرندیز

مرتضایی

چارلز جنکز

پست مدرنیسم چیست ؟

37

دانشگاه علم و صنعت

 

جلیل شاهی

تئوری جریان ترافیک

38

دانشگاه تهران

حسين بحرينی

لينچ، کوين

تئوری شکل شهر

39

مرکز نشر دانشگاهی

پروانه موحد

لئوناردو بنه ولو

تاریخ شهر

40

نشر آبی

 

حسین سلطان زاده

تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران

41

دانشگاه علم و صنعت

راضیه رضا زاده

جیمز موریس

تاریخ شکل شهر

42

دانشگاه تهران

 

دکتر بحرینی

تجدد و فرا تجدد و پس از ان در شهرسازی

43

دانشگاه تهران

 

بحرينی، حسين

تحليل فضاهای شهری

44

دانشگاه تهران

 

اصغر طلامینایی

تحلیلی از ویزگی های منطقه ای در ایران

45

دانشگاه علم و صنعت

 

ناصر مشهدی زاده

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران

46

دانشگاه تهران

ابوالحسن بهنیا

ژروندو

ترابری های شهری

47

دانشگاه تهران

 

حسین کریمان

تهران در گذشته و حال

48

سازمان برنامه و بودجه

غریر کیاوند

جان فریدنس ، مایکل داگلاس

توسعه روستا شهری

49

دانشگاه تهران

 

کریستوفر الکساندر

توصیه های زندگی جمعی و زندگی خصوصی

50

شبگیر

 

حسین ادیبی

جامعه شناسی شهری

51

سمت

 

ربانی، رسول

جامعه شناسی شهری.

52

سمت

شاپور گودرزی نژاد

پیتر هاگت

جغرافیا ترکیبی نو  جلد 1 و 2

53

دانشگاه تبریز

 

یدالله فرید

جغرافیا و شهرشناسی

54

جهاد دانشگاهی

 

حسین شکوئی

جغرافیای اجتماعی شهر ها(اکولوزی اجتماعی شهر)

55

مرکز نشر دانشگاهی

 

علی محمودی

جغرافیای حمل و نقل

56

شهید بهشتی

گیتی اعتماد

اچ جیمز جانسون

جغرافیای شهری

57

وزارت مسکن و شهرسازی

 

حبیب الله زنجانی

جمعیت و توسعه مجموعه مقالات

58

وزارت مسکن و شهرسازی

 

حبیب الله زنجانی

جمعیت و شهرنشینی در ایران

59

نشر امیر کبیر

محمد تقی کاتبی

لوکوربوزیه

چگونه به مسائل شهری بیندیشید

60

دانشگاه تهران

اصالت

ریچاردز

حرکتی تازه در شهر

61

وزارت مسکن و شهرسازی

 

فضل ا... هاشمی

حقوق شهری و قوانین شهرسازی

62

خانه شهرسازان ایران

 

علی یالپانیان

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد طراحی شهری

63

جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم

محمد سلیمانی

جی.کی.هیداسکار

در آمدی بر برنامه ریزی شهری

64

مرکز نشر دانشگاهی

 

سعید عابدین درکوش

در آمدی به اقتصاد شهری

65

سمت

 

حسین شکویی

دید گاههای نو در جغرافیای شهری جلد 1

66

معاونت فرهنگی آستان قدس

اصغر نظریان

کلور شالین

دینامیک شهری یا پویایی شهرها

67

وزارت مسکن و شهرسازی

 

شهلا مالک

راهنمای شهرک سازی

68

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مرتضی کسمایی

او.اچ.کوئینگز برگر

راهنمای طراحی اقلیمی

69

ارکان اصفهان

 

حمید بهبهانی

راهنمای طرح خیابان های شهری

70

دانشگاه شهید بهشتی

 

شهناز مرتضوی

روانشناسی محیط

71

دانشگاه تهران

 

منوچهر مزینی

روش های علمی تحلیل مسائل شهری

72

دانشگاه یزد

 

جلیل شاهی

روشهای پیش بینی سفرهای شهری

73

نشر آگاه

 

حسین سلطان زاده

روند شکل گیری شهر و مراکز مذهبی در ایران

74

دانشگاه تهران

منوچهر مزینی

انتنی کاتانیزی

زوش های علمی تحلیل مسائل شهری

75

شهید بهشتی

 

همایون پاک نژاد

زیبا شناسی در معماری

76

رشدیه

 

محمود توسلی

ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک

77

نشر درخشش

 

غلام رضا وزین

ساماندهی شهری

78

وزارت مسکن و شهرسازی

 

محمد منصور فلامکی

سیری در تجارب مرمت شهری (از ونیز تا شیراز )

79

دانشگاه تهران

منوچهر مزینی

کوین لینچ

سیمای شهر

80

دانشگاه تهران

 

قريب، فريدون

شبکه ارتباطی در طراحی شهری

81

مهندسین تهران-بوستن

 

اسف خلدانی

شبکه فاضلاب

82

دانشگاه هنر

علی اشرفی

ژان باستیه

شهر

83

شرکت سهامی انتشار

شیوا کاویانی

ماکس وبر

شهر در گذر زمان

84

دانشگاه تهران

انور ظهیر

راگون

شهر سازی و شهر

85

آگاه

 

حسامیان

شهر نشینی در ایران

86

نشر نیکا

سیروس سهامی

ژان  برنار شاریه

شهر ها وروستا

87

نیکا

 

مسعود خیر ابادی

شهر های ایران

88

پردازش و برنامه ریزی شهری

فرشاد نوریان

تام ترنر

شهر همچون چشم انداز

89

نشر مشعل

 

احمد مجتهدی

شهر ومسائل مربوط به آنها

90

دانشگاه تهران

محسن حبیبی

فرانسوا زشوای

شهرسازی ، واقعیات و تخیلات

91

گوتنبرگ

هوشنگ نانی

آندره گوتن

شهرسازی در خدمت انسان

92

دانشگاه تهران

کاظمی پیر هندی

جورج ویلیام

شهرسازی در عقب ماندگی

93

مرکز نشر دانشگاهی

لادن اعتضادی

واتسالف استروفسکی

شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور اتن

94

دانشگاه تهران

انور ظهیر

میشل راگون

شهرسازی و شهر

95

 

سلطان زاده

اندره ریمون

شهرهای بزرگ عربی - اسلامی

96

وزارت مسکن و شهرسازی

 

 

شیوه های تحقیق طرح های توسعه شهری

97

دانشگاه شهید بهشتی

حمید ندیمی

برایان لاوسون

طراحان چگونه می اندیشند

98

وزارت مسکن و شهرسازی

 

محمود توسلی

طراحی  شهری در بافت قدیم شهر یزد

99

وزارت مسکن و شهرسازی

فرزانه طاهری

ادموند بیکن

طراحی شهرها

100

وزارت مسکن و شهرسازی

 

محمود توسلی

طراحی شهری در بخش مرکزی تهران

101

وزارت مسکن و شهرسازی

 

محمود توسلی

طراحی فضای شهری

102

پردازش و برنامه ریزی شهری

 

علی مدنی پور

طراحی فضای شهری.

103

پردازش و برنامه ریزی شهری

حسین بحرینی

براند فری، هیلدر

طراحیشهری (به صورت یک شکل پایدارتر)

104

آذرخش

 

دانشور، تورج

طرح ريزی کالبدی و برنامه ريزی منطقه ای در ايران

105

دانشگاه هنر

 

منوچهر طبیبیان

طرح کالبدی شهر

106

پردازش و برنامه ریزی شهری

فرخ حامیان

دیوید هاروی

عدالت اجتماعی شهر

107

دانشگاه تهران

حسين بحرينی

چرمايف، سرج؛ الکساندر، کريستوفر

عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی

108

نشر نقره

 

محمد منصور فلامکی

فارابی و سیر شهروندی در ایران

109

دانشگاه تهران

 

م.ت.فزری

فاضلاب شهری جلد 1

110

دانشگاه تهران

 

بحرينی، حسين

فرآيند طراحی شهری

111

دفتر پژوهش های فرهنگی

 

 

فصل نامه فرهنگ  و معماری

112

بنگاه ترجمه و نشر کتاب

منوچهر مزینی

زیگفرید گیدئن

فضا ،زمان ،معماری جلد 1 و 2

113

دانشگاه تهران

خسرو هاشمی نژاد

راپ کریر

فضاهای شهری

114

دفتر پژوهش های فرهنگی

 

حسین سلطان زاده

فضاهای شهری در بافت های  تاریخی ایران

115

جهاد دانشگاهی

خسرو هاشمی نژاد

راب کریر

فضای شهری

116

وزارت مسکن و شهرسازی

 

محمود توسلی

قواعد ومعیارهای طراحی فضای شهری

117

دانشگاه تهران

منوچهر طبیبیان

گوردن کالن

گزیده منظر شهری

118

مرسل

 

حسین مفرحی ، عباسعلی خلیق

مالکیت و طرح شهری

119

دانشگاه علم و صنعت

راضیه رضا زاده و مصطفی عباس زادگان

ریچارد هدمن و اندرو یازوسکی

مبانی طراحی شهری

120

دفتر پژوهشهای فرهنگی

 

قباديان، وحيد

مبانی و مفاهيم در معماری معاصر غرب

121

دانشگاه تهران

 

 

مجموعه فصل نامه خیال

122

وزارت مسکن و شهرسازی

 

احسن، مجيد

مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی

123

وزارت مسکن و شهرسازی

 

حبیب اله زنجانی

مجموعه مباحث و روش های شهرسازی جلد 1 (جمعیت)

124

وزارت مسکن و شهرسازی

 

کامبیز بهرام سلطانی

مجموعه مباحث و روش های شهرسازی جلد 6 (محیط زیست )

125

وزارت مسکن و شهرسازی

 

مینو رفیعی

مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی جلد 3  (اقتصاد)

126

وزارت مسکن و شهرسازی

 

محمد تقی رهنمائی

مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی جلد 4 (جغرافیا)

127

وزارت مسکن و شهرسازی

 

 

مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی جلد 5 (محیط زیست)

128

پیام

 

مهندسین مشاور جردن

مجموعه مقاله های معماری و شهرسازی

129

خانه شهرسازان ایران

 

علی یالپانیان

مجموعه نکات و پرسش های 4 گزینه ای

130

فردوسی

 

محمد حسن وطنی

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

131

دانشگاه علم و صنعت

دکتر بهزادفر

بنتلی، ای‌ين

محيطهای پاسخده

132

جهاد دانشگاهی

مصطفی عباس زادگان

کولین لی

مدل ها در برنامه ریزی شهری

133

پردازش و برنامه ریزی شهری

پرویز زاهدی

چی.شلپیر.چیما

مدیریت شهر

134

وزارت مسکن و شهرسازی

 

منوچهر مزینی

مدیریت شهری و روستایی

135

سازمان ملی زمین ومسکن

 

منوچهر مزینی

مدیریت شهری وروستای در ایران

136

دانشگاه تهران

 

محسن حبیبی و ملیحه مقصودی

مرمت شهری

137

بنگاه ترجمه و نشر کتاب

ایرج افشار

اصطخری

مسالک و ممالک

138

انتشارات روزنه

شهرام پور یهیمی

نوربرت

مسکن،حومه و شهر

139

پردازش و برنامه ریزی شهری

 

مهندسین مشاور

مطالعات حمل ونقل  و ترافیک در تهیه طرح های تفضیلی

140

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

محمد یوسف کیانی

معماری ایران جلد 1 تا 4

141

شهید بهشتی

قیومی و پیرهندی

کریستوفر الکساندر

معماری و راز جاودانگی

142

دانشگاه شهيد بهشتی

لادن اعتضادی

مانيا گولامپونيانی، ويتوريو

معماری و شهرسازی در قرن بيستم

143

سیاولی

 

تقوی نژاد

معماری،شهرسازی و شهرنشینی ایران در گذر زمان

144

دانشگاه تهران

 

منوچهر مزینی

مقالاتی در باب شهر وشهرسازی

145

بنگاه ترجمه و نشر کتاب

محمد پروین گنابادی

ابن خلدون

مقدمه ابن خلدون

146

امیر کبیر

 

حسین سلطان زاده

مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران

147

دانشگاه علم و صنعت

 

اسماعیل شیعه

مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

148

پژوهنده

 

کوروش جواد شهیدی

مقدمه ای بر مفاهیم نو شهرها

149

دانشگاه تهران

 

کامروا، سیدمحمدعلی

مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران

150

وزارت مسکن و شهرسازی

 

شهلا مالک

مقرارت  شهرسازی و معماری و طرحهای جامع

151

مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن

سید محسن حبیبی

یوانا فریدمن

منطقه چیست

152

 

منوچهر طبیبیان

گوردن کالن

منظر شهری

153

مرکز نشر دانشگاهی

 

جلیل شاهی

مهندسی ترافیک

154

دفتر پژوهش های فرهنگی

 

حسین سلطان زاده

نائین شهر هزاره های تاریخی

155

فضا

مهدی سحابی

وایت هاوس

نخستین شهر ها

156

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

محمد یوسف کیانی

نظری اجمالی به شهر نشینی و شهرسازی در ایران 1 و 2

157

دانشگاه تهران

سيمون آيوازيان

فون مايس، پی‌ير

نگاهی به مبانی معماری (از فرم تا مکان)

158

پردازش و برنامه ریزی شهری

 

نوریان ، شریف

نگرش بر روند تهیه ی طرح تفضیلی در شهرسازی

159

نشر فضا

رضا قیصری

پیر مرلین

نو شهر ها

 

160

سازمان شهرداری ها

 

احمد سعید نیا

کتاب سبز شهرداری ها جلد5 (طرح های شهری ایران)

161

وزارت مسکن و شهرساز

 

کوروش گلکار

کندو کاوی در تعریف طراحی شهری

162

نوشته شده توسط محسن اله دادی در چهارشنبه سوم مهر ۱۳۸۷ ساعت ۲۲:۵۵ بعد از ظهر | لینک ثابت |